ขั้นตอนการขอยืนยันตัวตน


ขั้นตอนการขอยืนยันตัวตน

1. ส่งเอกสารยืนยันกับทาง ชิลไปไหน

  •  - สำเนาบัตรประชาชน
  •  - สำเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือ สำเนาใบ ภ.พ.20

ส่งเอกสารดังกล่าวมาที่อีเมล partner@chillpainai.com 

จะมีทีมงานติดต่อกลับไปผ่านอีเมลด้านบนนี้เท่านั้น


2. รับการลงพื้นที่รีวิวกับทาง ชิลไปไหน

ติดต่อมาที่อีเมล partner@chillpainai.com ในหัวข้อ "ขอรับการลงพื้นที่รีวิว" 

จะมีทีมงานติดต่อกลับไปผ่านอีเมลด้านบนนี้เท่านั้น