ทำไมประกาศของฉันถึงไม่ออนไลน์?


ทำไมประกาศของฉันถึงไม่ออนไลน์?

ประกาศของท่านที่เพิ่มเข้าระบบแต่ยังไม่ถูกออนไลน์ อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

  1. ท่านยังไม่ได้ ยืนยันการใช้งานในอีเมล ในกรณีที่สมัครด้วยอีเมล จะมีลิงก์ยืนยันการเปิดใช้งานส่งไปในอีเมลที่ท่านสมัครหากยังไม่