เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ กระบี่   426 จำนวนผู้เข้าชม

1,200 ฿

  • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: กระบี่
ราคา: 1,200 ฿

One Day Trip แพ็กเกจดำน้ำ หมู่เกาะพีพี  (พฤษภาคม–ตุลาคม 2564)

อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง อ่าวรันตี เกาะไม้ไผ่

โดยเรือSpeed Boat พิเศษ 1,200 บาท/ท่าน

เดินทางตั้งแต่1 ท่านขึ้นไป

กำหนดการเดินทาง : เดินทางทุกวัน พฤษภาคม– ตุลาคม 2564

โปรแรมทัวร์

วันแรก:  โรงแรม – ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ –ดำน้ำเต็มวัน เกาะพีพี อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง เกาะไผ่

 07.30-08.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้โรงแรม 

(บริการรถรับส่งฟรี! โรงแรม-ท่าเรือเกาะพีพีทัวร์ โรงแรมที่ให้บริการ: อ่าวนาง, คลองม่วง, ทับแขก, อำเภอเมือง)

เจ้าหน้าที่รับท่านไปยังท่าเรือเกาะพีพีทัวร์

08.30 น.           ลงเรือ Speed Boat เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)บนเรือมีบริการน้ำดื่มเย็นๆ

09.30 น.           เดินทางถึงเกาะพีพี นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม

*อ่าวโล๊ะซามะ– นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ดอกไม้ทะเล ที่สวยงาม

*อ่าวปิเละ – ชมทะเลใน พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปุนอันสูงชัน

*ถ้ำไวกิ้ง – สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.           นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน บริการอาหารกลางวันหลังอาหารให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย

14.00 น.           นำท่านสู่อ่าวรันตี หรือหินกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังสมบูรณ์

15.00 น.           นำท่านสู่เกาะไผ่หรือเกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะเล็กกลางทะเลและเป็นเกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพีเชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 น.           ถึงท่าเรือเกาะพีพีทัวร์และนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

  • เกาะพีพีเล  เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม
  • อ่าวโล๊ะซะมะ เพื่อชมความงามของอ่าว
  • อ่าวปิเละ  ชมทะเลใน พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปุนอันสูงชัน
  • ถ้ำไวกิ้ง เป็นสถานที่เก็บรังนกนางแอ่น และเลี้ยงนกนางแอ่น
  • เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวหมู่เกาะพีพี  พักผ่อน และบริการอาหารกลางวัน
  • อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังสมบูรณ์ และเหล่าปลานานาชนิด ที่แวกว่ายในท้องทะเลสีคราม
  • เกาะไผ่ หรือเกาะไม้ไผ่ เป็นเกาะเล็กกลางทะเลและเป็นเกาะที่สวยที่สุดของอุทยานแห่งชาตินพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งความสวยงามของเกาะนี้ ททท. ได้ตั้งฉายาว่า “ดงปะการังแสนไร่”

---------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
รายการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางทะเลทุกโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเลในแต่ละวันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ