เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ ชุมพร   433 จำนวนผู้เข้าชม

6,599 ฿

 • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: ชุมพร
ราคา: 6,599 ฿

เที่ยวเมืองรองถิ่นเมืองใต้ ชุมพร ระนอง 4 วัน 2 คืน

ฟินฟินบ่อน้ำร้อน แกรนแคนย่อนเมืองระนอง หาดทรายขาวสะอาด ภูเขาหญ้า พระราชวังเก่า

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม 64 06-09, 13-16, 20-23, 27-30 มิถุนายน 64 03-06, 10-13, 17-20, 24-27
กรกฎาคม 64 01-04, 08-11, 15-18, 22-25 สิงหาคม 64 05-08, 12-15, 19-22, 26-29
กันยายน 64 02-05, 09-12, 16-19, 23-26 ตุลาคม 64 07-10, 14-17, 21-24, 28-31
พฤศจิกายน 64 04-07, 11-14, 18-21, 25-28 ธันวาคม 64 02-05, 09-12, 16-19, 23-26


โปรแกรม

วันแรก กรุงเทพฯ – จ. ชุมพร

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มน้ำมัน ปตท.พระราม 2 เลยหมู่บ้านชิชา) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

22.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ชุมพร โดยรถตู้ปรับอากาศ 

*บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ*

วันที่สอง  จ.ชุมพร – สะพานไม้เคี่ยม – หาดทรายรี – เขาเจ้าเมือง – บ่อน้ำร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริณ

*บริการอาหารเช้า / อาหารเที่ยง / อาหารเย็น

วันที่สาม  จุดชมวิวเขาคอม้า – พระราชวังรัตนรังสรรค์ – ระนองแคนยอน – น้ำตกหงาว – วัดหงาว – ภูเขาหญ้า – บ่อน้ำแร่พรรั้ง – ถนนคนเดินระนอง

*บริการอาหารเช้า / อาหารเที่ยง / -

วันที่สี่  แวะซื้อของฝาก – วัดวารีบรรพต – กรุงเทพฯ

*บริการอาหารเช้า / อาหารเที่ยง / -


สถานที่ท่องเที่ยว

 • สะพานไม้เคี่ยม เป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปกลางน้ำ อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ที่มีมากทางแถบภาคใต้ ทั้งแข็งแกร่ง ทนทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม ทอดยาวไปเชื่อมต่อกับเกาะที่อยู่กลางน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่าง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 • หาดทรายรี เป็นหาดทรายที่มีความยาวและสีขาวสะอาดตา บริเวณหาดมีร้านอาหารบริเวณริมชายหาด เป็นจำนวนมาก ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเดินเล่น หรือเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 • เขาเจ้าเมือง เป็นจุดชมวิวที่สามารถชมทิวทัศน์ชายทะเลชุมพร และเกาะต่างๆ ได้อย่างสวยงาม เขาเจ้าเมือง เป็นภูเขาขนาดย่อมไม่สูงมากอยู่ติดกับทะเล เดิมชื่อว่า “เขาปู่โสม” ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “เขาเจ้าเมือง” ในปี พ.ศ. 2516 
 • บ่อน้ำร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริณ ดินแดนแห่งน้ำพุร้อน สวนรักษะวารินแห่งนี้ คุณจะได้สัมผัสกับบ่อน้ำร้อนธรรมชาติที่ได้รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วว่า ประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญและไม่มีสารกำมะถันเจือปน ด้วยอุณหภูมิประมาณ 65 องศาเซลเซียส บ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริณ เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีอยู่ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูก
 • จุดชมวิวเขาคอม้า เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรีและทิวทัศน์ฝั่งประเทศพม่า จุดชมวิวเขาคอม้านี้ เป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรีเพียงแค่มาที่แห่งนี้ ได้ทั้งทิวทัศน์ของพม่าและทิวทัศน์ของฝั่งไทยเรา
 • พระราชวังรัตนรังสรรค์ เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของ พระมหากษัตริย์ 3 พระองค์ด้วยกัน ที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ เป็นพระราชวังที่ทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองสิ่งที่จัดแสดงภายในพระราชวังฯ ได้แก่ ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ห้องพระราชินี  อาคารทรงแปดเหลี่ยม อาคารท้องพระโรง สะพานเชื่อมอาคารที่ประทับกับอาคารแปดเหลี่ยม
 • ระนองแคนยอน เคยเป็นเหมืองแร่เก่ามาก่อนที่จะกลายมาเป็นระนองแคนยอน เดิมเรียกว่า “บึงมรกต” เพราะเมื่อมองจากเนินเขาข้างบนลงมาจะเห็นน้ำในบึงใสแจ๋วสะท้อนสีของ ฟ้า และต้นไม้เป็น สีเขียวอมฟ้าดุจดังมรกต มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากมาย ที่แห่งนี้ยังสามารถเดินศึกษาธรรมชาติได้อีกด้วย
 • น้ำตกหงาว เป็นน้ำตกคู่เมืองระนองที่ใครเดินทางผ่านตัวเมืองจะต้องเห็นสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวไหลตกลงมาจากหน้าผาสูง น้ำตกหงาวตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติคลองเพรา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
 • วัดหงาว เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดระนอง เดิมเป็นเพียงแค่ที่พักพระสงฆ์จนกระทั่งหลวงพ่อเขียด พระธุดงค์มาจากปัตตานี มาปักกรดบำเพ็ญ แล้วชาวบ้านได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา จึงได้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาในปี 2530 ลักษณะของวัดหงาว เป็นอุโบสถ 2 ชั้น รอบอุโบสถเทคอนกรีตเป็นลานกว้างมีลูกกรงล้อมรอบ ในแต่ละมุมทั้ง 4 ด้าน มีอาคารจัตุรมุขกว้าง มีบันไดขึ้นลงรอบทิศเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ด้านล่างของอุโบสถเป็นห้องโถงใช้สำหรับการประ ชุมสัมมนา ภายในอุโบสถวัดบ้านหงาว
 • บ่อน้ำแร่พรรั้ง น้ำร้อนมีลักษณะใสสะอาด ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า บ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง มีบ่อน้ำร้อนสำหรับยืนตักอาบ 4 บ่อ มีอ่างให้แช่ แบบกุชชี่ของสปา 4 หลัง 
 • ภูเขาหญ้า หรือ เรียกอีกชื่อว่า เขาหัวล้าน หรือ เขาผี เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ในแต่ละฤดูจะได้บรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันไป 
 • ถนนคนเดินระนอง เป็นถนนคนเดินทางเปิดเฉพาะแค่วันเสาร์ ช่วงเวลา 17.00 – 22.00 น. มีของกินทั่วไป และของกินพื้นเมืองให้เลือกชิมมากมาย 
 • วัดวารีบรรพต หรือ วัดบางนอน เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ล้อมไปด้วยภูเขา วัดแห่งนี้สร้างโดยหลวงพ่อด่วน ถามวโร ท่านเป็นพระธุดงค์ที่มาจากจังหวัดสงขลา ชาวบ้านเลื่อมใสและศรัทธาในตัวท่านจึงได้พากันนิมนต์ท่านให้จำพรรษา ณ ที่แห่ง  หลวงพ่อด่วน ถามวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดวารีบรรพต พระสงฆ์ผู้สร้างปาฏิหาริย์ ที่เผาสังขารไม่ไหม้ในวันพระราชทานเพลิงศพ จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ


อัตราค่าบริการเดินทางทุกวันพฤหัสเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม64

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยว เพิ่ม
6,599.- 1,800.-