เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ ตราด   484 จำนวนผู้เข้าชม

2,590 ฿

 • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: ตราด
ราคา: 2,590 ฿

บ้านน้ำเชี่ยว ..เสน่ห์...ชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม ตราด 2 วัน 1 คืน (24-25 กรกฎาคม 2564)

ชุมชน 3 วัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันและมีวิถีชีวิตที่อิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติในคลองน้ำเชี่ยว ป่าชายเลนและทะเลอ่าวไทย กลายเป็นเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันกลมกลืนและอบอุ่น

ตราด 2 วัน 1 คืน

โปรแกรม

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค.64   กรุงเทพฯ – จ.ตราด - ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด–วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว บ้านน้ำเชี่ยว

วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค..64            กิจกรรมภายในชุมชน บ้านน้ำเชี่ยว –หาดทรายดำ – อนุสรณ์สถานยุทธนาวี – แวะซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

 •  ศาลหลักเจ้าพ่อหลักเมืองตราด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตราดก่อสร้างในลักษณะเป็นเก๋งจีนซึ่งศาลหลักเมืองตราดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 •  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตอัศจรรย์ของชาวประมงสองฝั่งคลอง ชุมชนต้นแบบ ชุมชน ๓วัฒนธรรม ๒ ศาสนา บนวิถีความแตกต่างทางวัฒนธรรม คือไทยพุทธ มุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน  เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เรียบง่ายแต่อัดแน่นด้วยมนต์เสน่ห์ และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือก “ หมู่บ้าน OVC”( OTOP Village Champion ) จาก กระทรวงมหาดไทย และอีกหลาย ๆ รางวัลเป็นตัวการันตี
  - ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน ล่องเรือชมธรรมชาติกิจกรรมปลูกป่าดำน้ำงมหอยปากเป็ด
  - ชมการสาธิตทำขนมตังเมกรอบ
  - เข้าที่พักแบบ โฮมสเตย์บ้านน้ำเชี่ยว(มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซี่ยน)
  - เยี่ยมชม 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 3 วัฒนธรรม มัสยิส 200 ปี  “มัสยิดอัลกุบรอ”ถือเป็นมัสยิดแห่งแรกของภาคตะวันออก มีอายุ ๒๐๐ กว่าปี
  - ศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว หรือศาลเจ้าพ่อเซ็งจุ้ยโจ้วซือของชาวไทยเชื้อสายจีนเนื่องจากบริเวณนั้นทำอาชีพประมง จึงตั้งศาลเจ้าและอัญเชิญเทพเจ้าเซ็งจุ้ยโจ้วซือมาประทับณ ศาลเจ้าพ่อน้ำเชี่ยว
  - วัดน้ำเชี่ยว ของชาวไทยพุทธศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธบ้านน้ำเชี่ยวที่มีพระบรมสารีริกธาตุและพระประจำวันเกิด
  - สูดโอโซน 360 องศา กลางสะพานวัดใจดวงตาบ้านน้ำเชี่ยว ที่เรียกว่าสะพานวัดใจเพราะเป็นสะพานที่สูงมากกว่า 8 เมตร ที่ต้องทำสูงเพื่อให้เรือประมงนั้นลอดผ่านสะพานได้
  - เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณ หัตถกรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของชุมชนหมวกงอบใบจาก(งอบน้ำเชี่ยว)จากภูมิปัญญาสู่วิสาหกิจชุมชนเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์อันเกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวตราดที่ได้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง (ฟรี!หมวกงอบ 1 ใบทุกท่าน)
  - กิจกรรม การทำขนมข้าวเกรียบยาหน้า ที่เดียวในโลกเอกลักษณ์เฉพาะในวัฒนธรรมมุสลิมเป็นขนมโบราณของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้“ขนมยาหน้า” มีเฉพาะที่บ้านน้ำเชี่ยวเท่านั้น
 •  หาดทรายดำ มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ แห่งเดียวในสยามหนึ่งในหาดทรายดำที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งในโลกนี้จะมีหาดทรายสีดำ เพียงแค่ 5แห่งเท่านั้นโดยหาดทรายสีดำนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 •  อนุสรณ์สถานยุทธนาวี มีลักษณะเป็นอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หันพระพักตร์ไปยังด้านยุทธนาวีเกาะช้างและด้านล่างอนุสาวรีย์ก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามประมาณว่าติดทะเลมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ โดยเฉพาะเกาะช้าง