เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

เบตง ยะลา ผู้ประกอบการ

7 เดือนที่แล้ว แพคเกจทัวร์ ยะลา   91 จำนวนผู้เข้าชม

8,999 ฿

  • -big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: ยะลา
ราคา: 8,999 ฿

เที่ยว ยะลา เบตง 3 วัน 2 คืน (เครื่องบิน)

ไหว้ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองใต้ สวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง                  ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง รับแสงแรกชมทะเลหมอก Sky Walk อัยเยอร์เวง 

Day 1

05:00 คณะท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการต้อนรับดูแลจากมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก รับอาหารว่างก่อนเช็คอิน เที่ยวบินสายการบิน Thai Smile เวลาเดินทาง 07:05น. มุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที มีบริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน(ทัวร์1)

09:00 เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ พร้อมออกเดินทางต่อไปยัง จังหวัดยะลา โดยรถตู้ VIP คอยรับที่สนามบิน พักผ่อนตามอัธยาศัย ระหว่างเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

11:00 แวะสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานี มาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หรือแม้แต่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวใต้

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (ทัวร์2) 

13:40 พาไปนมัสการหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี วัดช้างให้เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นมานานกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า เจ้าเมืองไทรบุรีในสมัยนั้นต้องการสร้างเมืองใหม่ให้น้องสาวครอบครองก็เลยเสี่ยงอธิษฐาน แล้วปล่อยช้างคู่บ้านคู่เมืองออกเดินเพื่อหาสถานที่ดีๆในการสร้างเมืองวันหนึ่งช้างได้หยุดเดิน ณ บริเวณที่เป็นวัดช้างให้ในปัจจุบัน จากนั้นช้างก็ร้องขึ้น เจ้าเมืองเห็นเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้แต่ก็ไม่ได้สร้างเมืองเมืองใหม่ ณ ตรงนั้นเพราะน้องสาวไม่ชอบที่บริเวณนี้ เจ้าเมืองจึงให้ช้างเดินต่อ ส่วนบริเวณที่ช้างหยุดร้องนั้นเจ้าเมืองจึงให้สร้างวัดขึ้นมา เป็นวัดช้างให้ในปัจจุบันนั้นเอง

15:00 ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะลา แวะชมเมือง ณ วงเวียนหอนาฬิกา ถ่ายภาพกับบรรยากาศยามเย็น ในเมืองพร้อมชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน

18:00 รับประทานอาหารเย็น(ทัวร์3)

19:00 แวะถ่ายรูปอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ วิศวกรรมชั้นยอดหนึ่งในแดนสยามและเป็นอุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนอมฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป มาก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 268 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร ผิวจราจรคู่ กว้าง 7 เมตร ทางเท้าเดินกว้างข้างละ 1 เมตร ความเร็วรถสามารถวิ่งได้ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2544 

Day 2

04:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ด้วยอากาศอันแสนบริสุทธิ์ เชิญทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว 

04:50 พร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ Sky Walk สกายวอล์ค ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง เบตง

แลนด์มาร์คใหม่ที่เบตง Unseen! แดนใต้“อัยเยอร์เวง” เป็นแหล่งชมวิวทะเลหมอก 360 องค์ศา ที่เป็นที่นิยมทั้งของคนในพื้นที่ ต่างพื้นที่ รวมถึงต่างชาติ เช่น มาเลเซีย เป็นอย่างมาก โดยสามารถมาชมหมอกที่นี่ได้เกือบตลอดทั้งปี เรียกได้ว่าสุดยอด unseen แห่งแดนใต้เลย สำหรับจุดชมวิวที่มีความสูงถึง 2,038 ฟุตจากระดับน้ำทะเล และ มีสะพานมีความยาวที่สุดในเอเชีย ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนท้องฟ้า ในเวลาที่ยืนบนสะพาน เพราะมีทะเลหมอกปกคลุมไปทั่ว เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

หลังจากนั้น นำคณะท่านรับประทานอาหารเช้า(ทัวร์4) 

08:30 แวะถ่ายรูปกับ สะพานแตปูซูเป็นสะพานแขวนแบบพื้นไม้ สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปัตตานีเพื่อให้ชาวบ้านในระแวกนั้นเดินทางสะดวกสบายขึ้นจากอดีต เวลาขนย้ายผลผลิตการเกษตร หรือคนป่วย จึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของชาว กม.32 ในการเอาชนะธรรมชาติและความรักสามัคคีของคนในชุมชน

09:30 น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเบตง ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงสาย 410 ยะลา-เบตง บริเวณ กิโลเมตรที่ 33 บ้าน กม.32  ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ “อัยเยอร์เค็ม” เพราะเรียกตามชาวจีนที่มาทำเหมืองกับฝรั่งในยุคมลายูเป็นอานานิคมอังกฤษ ชื่อ เข่ง ชาวบ้านเรียก “ไอเข่ง” “ไอเกง” เพี๊ยนเป็น “อัยเยอร์เค็ม” ต่อมาในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2542 จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็น น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (ทัวร์5)

13:00 สวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่อง มาจากพระราชดำริอำเภอเบตง จังหวัดยะลา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอักษรจีนพระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือแปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผาโดยมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยมีทั้งชาวไทยและชาว มาเลเซียเดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงาม และยังพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกแทนการปลูกยางพาราตามแนวพระราช ดำริเพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่สวนแห่งนี้มีพื้นที่กว่า 35 ไร่ ความสูงประมาณ 800 เมตรจากระดับน้ำทะเล อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ต้องการเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการและเตรียม ขยายพื้นที่การเพาะปลูกไม้ดอกเมืองหนาวซึ่งสร้างรายได้หลายล้านบ้านต่อปีให้กับประเทศ

15:00 เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาทีเท่านั้น ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภายในบ่อน้ำร้อนเบตง ยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง

18:00 รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย