เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ เชียงใหม่   333 จำนวนผู้เข้าชม

6,500 ฿

 • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: เชียงใหม่
ราคา: 6,500 ฿

เชียงใหม่ สายบุญ 3 วัน 2คืน (กันยายน-ธันวาคม 2564)

เสริมสิริมงคลไหว้พระ 7 วัดดัง อิ่มบุญรับปีใหม่

ขอพรองค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จพระพิฆเนศ หนึ่งเดียวในเมืองไทย

โปรแกรมเที่ยว

วันแรก  เชียงใหม่ – วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - ผาช่อ– พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ – เก๊าไม้ล้านนา คาเฟ่โรงบ่มยาสูบเก่า – วัดพระธาตุดอยคำ

วันที่สอง  วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน – วัดป่าดาราภิรมย์ –สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ONENimman

วันที่สาม  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดผาลาด –วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – วัดอุโมงค์ - บ้านข้างวัด

 • วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดประจำปีชวด(ปีหนู)และวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติแม่วาง ชมผาช่อ ประติมากรรมธรรมชาติที่งดงาม เป็นหน้าผาสูงชันสูงประมาณ 30 เมตร
 • เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ องค์เทพเจ้าแห่งความสำเร็จหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่รวบรวมศิลปวัตถุและเทวปฏิมากรรมเกี่ยวกับพระพิฆเนศ
 • วัดพระธาตุดอยคำ (วัดสุวรรณบรรพต)วัดสำคัญที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ มีอายุกว่า 1,300 ปี
 • วัดเด่นสะหลีเมืองแกน หรือที่ชาวบ้านเรียกันสั้นๆ ว่า “วัดบ้านเด่น”ตั้งอยู่ที่อำเภอแแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดแห่งนี้เกิดจากแรงศรัทธาในเรื่องของศาสนาและความเชื่อต่างๆ 
 • วัดป่าดาราภิรมย์ เป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริม ติดกับพระตำหนักดาราภิรมย์ 
 • สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ONE Nimman แลนด์มาร์คใหม่ที่ต้องเช็คอิน ในย่านนิมมานเหมินท์ ตั้งอยู่มีมุมถ่ายรูปเก๋ ไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวย 
 • อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยและปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธ
 • วัดผาลาด (สกทาคามี) เป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางสู่ดอยสุเทพ มีความสงบร่มเย็นและสวยงาม
 • วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช
 • วัดอุโมงค์!โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี วัดอุโมงค์เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของเชียงใหม่ 
 • บ้านข้างวัด เดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ คอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมืองตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์