เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ น่าน   459 จำนวนผู้เข้าชม

2,990 ฿

 • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: น่าน
ราคา: 2,990 ฿

ทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (กุมภาพันธ์-กันยายน 2564)

โปรแกรมเที่ยว

วันแรก

- รับ : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน /สนามบินน่าน

อ.เมือง - วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น

- วัดมิ่งเมือง (ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ - ซุ้มลีลาวดี
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน 

วันที่สอง

อ.บ่อเกลือ - ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา
- จุดชมวิวบ้านสะปัน - น้ำตกสะปัน - วัดพระเจ้าทันใจ

อ. สันติสุข - ร้านกาแฟเดอะวิว @ กิ่วม่วง

วันที่สาม

อ.ท่าวังผา - วัดศรีมงคล (ก๋ง)

อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

- ส่ง : ขนส่งเวียงสา /ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน


 • วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน 
 • วัดศรีพันต้น  วัดศรีพันต้น ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) 
 • วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) วัดมิ่งเมืองเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน ประวัติของวัดมิ่งเมือง คือเดิมเป็นวัดร้าง มีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหารในราวปี 2400 
 • วัดภูมินทร์ วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด“พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ 
 • ซุ้มลีลาวดี หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่านยังมีอุโมงค์ลีลาวดีหรือ จำปาลาว ที่ถนนผากองตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ 
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุแช่แห้ง(พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี 
 • ถนนลอยฟ้า 1256 - จุดชมวิว 1715  จุดชมวิว 1715 / 1715 คือระดับความสูงจากน้ำทะเล ณ จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกสามารถชมทะเลหมอก ดูนกได้
 • บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา บ่อเกลือมีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือนเกลือสินเธาว์เพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง
 • น้ำตกสะปัน น้ำตกสะปันตัวน้ำตกสะปันเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี มีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้นใหญ่ๆ 
 • วัดภูเก็ต  วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจากตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต”มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต”