เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

2 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ น่าน   580 จำนวนผู้เข้าชม

1,990 ฿

 • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: น่าน
ราคา: 1,990 ฿

แพคเกจทัวร์น่าน 2 วัน 1 คืน ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน (กุมภาพันธ์-กันยายน 2564)

โปรแกรมเที่ยว

วันแรก  

- รับ : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน /สนามบินน่าน

อ.เมือง -วัดพระธาตุเขาน้อย - วัดศรีพันต้น

- วัดมิ่งเมือง ( ศาลหลักเมืองน่าน ) - วัดภูมินทร์ -ซุ้มลีลาวดี
- วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดพระธาตุแช่แห้ง - ถนนคนเดินน่าน

วันที่สอง

อ.ท่าวังผา -วัดศรีมงคล (ก๋ง)

อ.ปัว -วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ

- ส่ง : ขนส่งเวียงสา / ขนส่งน่าน / สนามบินน่าน

 • วัดพระธาตุเขาน้อย วัดพระธาตุเขาน้อยตั้งอยู่ บนยอดดอยเขาน้อยเป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน 
 • วัดศรีพันต้น วัดศรีพันต้นชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลีหมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด 
 • วัดมิ่งเมือง( ศาลหลักเมืองน่าน )  วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านประวัติของวัดมิ่งเมือง คือ เดิมเป็นวัดร้างมีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ
 • วัดภูมินทร์  วัดภูมินทร์ เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน 
 • ซุ้มลีลาวดี  หนึ่งในไฮไลท์ของจังหวัดน่านยังมีอุโมงค์ลีลาวดี หรือ จำปาลาว ที่ถนนผากองตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ำ 
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน นับเป็น ปูชนียสถานสำคัญ 
 • วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ)พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี 
 • วัดศรีมงคล(ก๋ง)  วัดศรีมงคล(ก๋ง) เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 
 • วัดภูเก็ต  วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ตดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต”
 • ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ