เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

9 เดือนที่แล้ว แพคเกจทัวร์ ลพบุรี   228 จำนวนผู้เข้าชม

899 ฿

  • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: ลพบุรี
ราคา: 899 ฿

EP#2 Café Day Trip ลพบุรี ดีต่อใจ ใครใครก้อไป (พฤษภาคม-ธันวาคม64)

เยือนวังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

โปรแกรมเที่ยว

กรุงเทพฯ - ลพบุรี - พระนารายณ์ราชนิเวศน์ - บ้านวิชาเยนทร์ - ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค - ไร่ทรัพย์ประยูร - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพฯ

  • พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี 
  • ผ่านชม พระปรางค์สามยอด แลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองลพบุรีเป็นโบราณสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองลพบุรี 
  • บ้านหลวงรับราชทูต หรือ บ้านวิชาเยนทร์ตั้งอยู่บนถนนวิชาเยนทร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
  • ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค ลพบุรี  ตลาดที่จำลองบรรยากาศของสมัยโบราณด้วยบ้านเรือนไทยอันสวยงาม
  • กระเพรา & Coffee  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัลพบุรี บริเวณปากทางเข้าเขาจีนแล 
  • ไร่ทรัพย์ประยูร อีกหนึ่งจุดเช็คอินสุดเก๋แห่งลพบุรีตระการตาทุ่งดอกคอสมอสสีเหลืองที่ ไร่ทรัพย์ประยูร 
  • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นเขื่อนดินกักเก็บน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม 

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ – บ้านวิชาเยนทร์ – ตลาดโบราณบ้าน 4 ภาค – ไร่ทรัพย์ประยูร –

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์