เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ อ่างทอง   213 จำนวนผู้เข้าชม

799 ฿

  • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: อ่างทอง
ราคา: 799 ฿

Café Day Trip อ่างทอง EP#3 (พฤษภาคม-ธันวาคม64)

ลองมาแล้วจะหลงรัก!

โปรแกรมเที่ยว

วันแรก  กรุงเทพฯ - วัดถนน - วัดสุทธาวาส - ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง - วัดสังข์กระต่าย - วัดต้นสน - วัดสี่ร้อย - กรุงเทพฯ

  • วัดถนน วัดเก่าแก่สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2323 ในสมัยกรุงธนบุรี ภายในวัดมีพระยืนขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ในวิหารนามว่า“หลวงพ่อพระพุทธรำพึง” หรือ “พระพุทธรำพึง”
  • วัดท่าสุทธาวาส เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นเดิมทีพื้นที่บริเวณนี้เป็นเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวร มีการจัดสร้างพลับพลาที่ประทับกลางสระน้ำ
  • ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดท่าสุทธาวาสริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีทัศนียภาพโดยรอบร่มรื่นและสวยงาม เป็นอาคารทรงไทย 2 ชั้น ชื่อว่า “คุ้มสุวรรณภูมิ” 
  • วัดสังกระต่าย สถานที่ท่องเที่ยว Unseen แห่งใหม่ในอ่างทอง โบสถ์เก่าแก่อายุกว่า 400 ปีถูกสร้างก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีต้นโพธิ์ 4 ต้นขึ้นโอบล้อมโบสถ์เป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณสถาน
  • วัดต้นสน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายประมาณปี พ.ศ.2310 เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่าสมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดี ศรีเมืองทอง หรือชื่อย่อว่า สมเด็จพระศรีเมืองทอง
  • วัดสี่ร้อย เป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอวิเศษชัยชาญตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย มีอายุประมาณ 200 ปี ไม่พบหลักฐานการสร้างที่แน่นอนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ขุนรองปลัดชูและชาวบ้านวิเศษชัยชาญ 400คน


ใบอนุญาต เลขที่ 11/06215