เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

You Smile Travel ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ ปราจีนบุรี   450 จำนวนผู้เข้าชม

899 ฿

  • you-smile-travel-big-0
ตำแหน่งที่ตั้ง: ปราจีนบุรี
ราคา: 899 ฿

One Day Trip ปราจีนบุรี 1 วัน EP.1 (พฤษภาคม-ธันวาคม64)

ย้อนรอยประวัติศาสตร์ทวารวดี เยือนถิ่นสมุนไพรไทยระดับโลก

โปรแกรมเที่ยว

วันแรก กรุงเทพฯ - จ.ปราจีนบุรี - วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ - โบราณสถานเมืองมโหสถ - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี - วัดแก้วพิจิตร - พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศวร - พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน - Café’ One The Tree Coffee - กรุงเทพฯ

  • ต้นโพธิ์ใหญ่ 2,000 ปี ต้นโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ที่เป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์
  • โบราณสถานศรีมโหสถ เมืองศรีมโหสถเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนพุทธสตวรรษที่ 6 ในอดีตเคยเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางความเจริญทั้งด้านศิลปะ
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑ์สถานประเภทประวัติศาสตร์โบราณคดี วัตถุโบราณจำนวนมากบางครั้งก็เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะในสมัยนั้น ๆ
  • วัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวงภาคตะวันออก วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
  • พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศวร คลังความรู้แพทย์แผนไทย ตั้งอยู่ภายในอาคารสถาปัตยกรรมแบบบาโรกอันงดงามทรงเสน่ห์
  • พระพุทธทวารวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ วนพุทธอุทยาน น้ำตกเขาอีโต้ หรือ พุทธอุทยานโลก เป็นพุทธสถานที่สร้างขึ้นในรูปแบบร่วม
  • On The tree Café ร้านคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ เขียวขจี พร้อมหอคอยวิวยอดต้นไม้ที่ความสูง 15 เมตร


ใบอนุญาต เลขที่ 11/06215