เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

บินเครื่องเที่ยวอุบล กับแก้วมณีรัตน์ทัวร์ ผู้ประกอบการ

7 เดือนที่แล้ว แพคเกจทัวร์ กรุงเทพมหานคร   154 จำนวนผู้เข้าชม

6,999 ฿

  • -big-0
  • -big-1
  • -big-2
  • -big-3
ตำแหน่งที่ตั้ง: กรุงเทพมหานคร
ราคา: 6,999 ฿

ก.พ.64 ทริป อุบลราชธานี( เครื่อง) สามพันโบก ทะเลสองสี โขงเจียม วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว 3วัน2คืน 6,999/ท่าน

Day 1

06:00 คณะท่านพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองโดยมีการต้อนรับดูแลจากมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก เที่ยวบินสายการบิน Thai Lion Air เวลาเดินทาง 07:00น. มุ่งหน้าสู่สนามบินอุบลราชธานี ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

09:00 รับประทานอาหารเช้า (Tour1)

10:00 ชมหมู่บ้านทอผ้าและกลุ่มหล่อเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาว

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (Tour2)

13:00 สามพันโบก ความโดดเด่นของสามพันโบกคือหลุมเล็กใหญ่จำนวนมากมาย ที่เกิดจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ซึ่งแก่งหินสามพันโบกจะอยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากประมาณกลางเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม และจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาในช่วงฤดูแล้งเท่านั้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-มิถุนายน เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่งดงามแปลกตาให้เราได้ไปเที่ยวสัมผัส     

14:30 ล่องเรือชมความสวยงามของสามพันโบกแกรนแคนยอนสยาม

16:00 เช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมระดับ 3-4 ดาว

18:00 รับประทานอาหารเย็น (Tour3)

Day 2

05:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำคณะท่าน ขึ้นชมแสงแรกของพระอาทิตย์ ณ หาดชมดาว

08:00 รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (Tour4)

10:00 เที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรู ชื่อของน้ำตกนั้น จะมาจากลักษณะของสายน้ำที่ไหลผ่านลงรูหิน ส่วนชื่อ น้ำตกแสงจันทร์ นั้น เรียกตามสายน้ำตกที่เป็นละออง ผ่านช่องหินลงมาคล้ายแสงจันทร์ โดยเฉพาะในวันเพ็ญที่แสงของพระจันทร์จะส่องมาตรงรูหินพอดี ภาพของแสงจันทร์กับละอองน้ำตก ทำให้ดูเป็นประกายแสงสวยงามมากๆ

12:00 รับประทานอาหารกลางวัน (Tour5)

13:00 นมัสการร่างหลวงปู่คำคนิง จุลมณี ณ วัดถ้ำคู้หาสววรค์ ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และจุดชมวิวแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล บ้านเรือนเมืองโขงเจียมและลาว

14:00 ชมแม่น้ำสองสี ปรากฏการของแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน เกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำ ทั้งสองสาย คือ แม่น้ำมูลที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนหน้าน้ำหลากจะเห็นแม่น้ำทั้งสองสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นสองสีอยู่คนฝากฝั่ง อย่างชัดเจน ผู้คนพากันเรียกว่า “โขงสีปูน มูลสีคราม” นอกจากชมความอัศจรรย์ของแม่น้ำสองสีแล้ว ยังสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำมูล และลำน้ำโขง เพื่อชมทัศนียภาพ ของธรรมชาติ และผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมสองแม่น้ำทั้งสองฝากฝั่ง แม่น้ำสองสี “โขงสีปูน มูลสีคราม” ปรากฏการแม่น้ำไหล รวมกันเป็น สองสีเกิดขึ้น

15:30 ช็อปปิ้งสินค้าด่านพรมแดนไทย-ลาว ช่องเม็ก มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของติดไม่ติดมือกลับไปเป็นของฝาก

17:00 รับประทานอาหารเย็น (Tour6)

18:00 เที่ยวชม วัดสิรินทรวรารามภูพร้าว เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า  จุดเด่นของวัดคือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการมาชมและถ่ายภาพคือ ตั้งแต่เวลา 6.00.19.30 น. ซึ่งหากโชคดีก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายเต็มท้องฟ้า อีกด้วย  แต่ภาพเรืองแสงนี้หากมองด้วยตาเปล่าจะเห็นเพียงเล็กน้อย จะไม่เห็นเป็นสีเขียวชัดเจนเท่ากับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพ

19:30 เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day3

07:00 อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08:30 เที่ยวชมอุทยานผาแต้มอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติมากมาย เช่น  ผาชัน   น้ำตกสร้อยสวรรค์  เสาเฉลียง   ถ้ำปาฏิหารย์  ภูนาทาม เป็นต้นอีกทั้งยังได้มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ที่บริเวณผาขาม ผาแต้ม ผาเจ็ก ผาเมย    และถือได้ว่าเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุด ทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ป่าเขา ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี

 12:00 รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13:00 วัดทุ่งศรีเมือง หอไตรกลางน้ำเลื่องลือ แห่งเมืองอุบลฯ  เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย เริ่มต้นกันด้วย “หอไตรกลางน้ำ” หอพระไตรปิฏกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า นั่นคือ ตัวอาคารเป็นแบบเรือนไทยภาคกลางด้วยลักษณะเรือนยกพื้นสูง ผนังเป็นแป้นฝาไม้แบบเรียบ มีเครื่องสับฝาแบบฝาปะกน ภายในมีตู้เก็บพระธรรมลงรักปิดทอง บริเวณหลังคาเป็นทรงจั่วด้วยศิลปะไทยผสมพม่า คล้ายสถาปัตยกรรมแบบเชียงรุ้ง มีช่อฟ้าใบระกา นาคสะดุ้งและหางหงศ์ ส่วนบนของหลังคาเป็นแบบ 2 ชั้น ส่วนลวดลายแกะสลักบนหน้าบรรณทั้ง 2 ด้านนั้นเป็นศิลปะแบบลาว บริเวณปะกนด้านล่างมีลวดลายแกะสลักเป็นรูปสัตว์ประจำราศีต่างๆ รวมถึงทวยไม้ค้ำยันชายคาซึ่งสลักเป็นรูปเทพพนมที่บริเวณด้านหน้าประตู 2 ตัว นอกนั้นเป็นรูปพญานาคโดยรอบ

14:00 แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ร้านหมูยอพื้นเมือง

15:00 นำคณะท่านส่งเช็คอินที่สนามบิน โดยสายการบิน Thai Lion Air ไฟล์บิน 16:45 ณ.

โดยใช้เวลาบินกลับสนามบินดอนเมือง โดยประมาณ 18:00 ณ ทีมงานส่งคณะท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจในทริปการเดินทางครั้งนี้ ทีมงานแก้วมณีรัตน์ทัวร์ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเดินทาง