เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

ภูทอก บึงกาฬ - หินสามวาฬ 1 วัน เช้า-เย็น ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ หนองคาย   3.1K จำนวนผู้เข้าชม

600 ฿

  • 1-big-0
  • 1-big-1
  • 1-big-2
  • 1-big-3
  • 1-big-4
ตำแหน่งที่ตั้ง: หนองคาย
ราคา: 600 ฿

07.00      รถตู้/รถเก๋งรับคณะจากโรงแรมที่พัก จ.หนองคาย ออกเดินทาง 135 ก.ม. เลียบริมฝั่งโขง มุ่งสู่ จ.บึงกาฬ  

09.30      ถึงตัวจังหวัดบึงกาฬ จากบึงกาฬอีก30 ก.ม. มุ่งสู่หินสามวาฬ

10.00      เปลี่ยนจากรถตู้/รถเก๋งเป็นรถบริการของอุทยาน นำคณะขึ้นภูเขาไปยังหินสามวาฬ ใช้เวลาเดินทาง 30-40 นาที                             เดินเที่ยวชมวิวทิวทัศน์กว้างไกลสุดตา บนหลังปลาวาฬหินยักษ์ มองเห็นแม่น้ำโขงฝั่งประเทศลาว

12.00      เดินทางออกจากหินสามวาฬ 30ก.ม. มุ่งไปยังภูทอก พิชิตบันไดไม้ไต่ภูผาขึ้นภูทอก

12.30      ถึงภูทอก หรือวัดเจติยาคีรีวิหารรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่ร้านอาหารบริเวณภูทอก เดินขึ้นสะพาน                           บันไดไม้ สร้างเกาะติดกับหน้าผาหินสูงชัน 7 ชั้นเวียนรอบภูทอกจนถึงยอดสูงสุดบนภูทอก แต่ละชั้นเปรียบเสมือน                         สวรรค์ ทั้งเจ็ดชั้น          

15.30     เดินทางออกจากภูทอก กลับ จ.หนองคาย ระยะทาง 185 ก.ม.

18.30      กลับถึง จ.หนองคายส่งคณะถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ                                                                                                     

อัตราค่าบริการตามโปรแกรม 1 วัน

จำนวนคน 1 ท่าน 2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน 7-8 ท่าน 9-11 ท่าน
ท่านละ 4,300 บ. 2,200 บ. 1,500 บ. 1,100 บ. 750 บ. 600 บ.

ค่าบริการรวม รถตู้/รถเก๋งนำเที่ยว รวมน้ำมัน คนขับรับ/ส่งที่โรงแรม - รถบริการพาขึ้นชมหินสามวาฬ - มัคคุเทศก์ - ประกันชีวิตท่านละ 1,000,000 บาท ตาม พ.ร.บ. กรมการท่องเที่ยวไทย(เฉพาะกรณีติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1วันก่อนการเดินทาง)

กรุณาติดต่อ แสงสวรรค์ทัวร์ โทร. 089 6195451 นายสุเชษฐ์ แสงงาม