เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

สกายวอร์ค - วัดป่าภูก้อน - ภูพระบาท 1 วัน เช้า-เย็น ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ หนองคาย   806 จำนวนผู้เข้าชม

460 ฿

  • 1-big-0
  • 1-big-1
  • 1-big-2
  • 1-big-3
  • 1-big-4
ตำแหน่งที่ตั้ง: หนองคาย
ราคา: 460 ฿

08.00     รถตู้/รถเก๋งรับท่านออกจากโรงแรมที่พักในเมืองหนองคาย เดินทาง 70 ก.ม. เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง มุ่งสู่สกายวอล์ควัดผา                ตากเสื้อระหว่างทางผ่านอำเภอท่าบ่อ, อำเภอศรีเชียงใหม่แวะชมวิวฝั่งตรงกันข้ามกับนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

09.30     ถึงสกายวอล์คสะพานกระจกใสบนหน้าผาสูง 460 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เดินบนสะพานกระจก ชมทัศนีย์ภาพ                            แบบโนรามาวิวอย่างน่าตื่นเต้น เบื้องล่างมองเห็นดินแดนสองประเทศไทย/ลาวแม่น้ำโขงอันยิ่งใหญ่ไหลรินอย่างช้า ๆ                    หาดทรายขาวสะอาดทอดตัวยาวสงบนิ่งอยู่กลางลำน้ำกว้าง

10.10     ออกจากสกายวอล์ค เดินทางต่ออีก 50 ก.ม.มุ่งไปยังวัดป่าภูก้อน

11.00     ถึงวัดป่าภูก้อนนั่งรถบริการของทางวัดพาท่านขึ้นภูเขา เข้าสู่พระวิหารอันวิจิตรตระการตา สุดยอดความงดงามแห่งพุทธ                  ศิลป์ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในอาณาบริเวณพระวิหารภายในพระวิหารประดิษฐานองค์พระนอนแกะสลักจากหินอ่อนสีขาว                นวล ชมจิตกรรมภาพวาดพุทธประวัติในพระวิหาร โดยฝีมือจิตกรเอกระดับชาติเสียงสวดมนต์ดังก้องกังวานชวนให้จิตใจ                  สงบสุข เลื่อมใสศรัทธาอย่างมิรู้คลาย

12.00     อาหารกลางวันตามอัธยาศัยที่ร้านอาหารในบริเวณวัดป่าภูก้อน เดินทางอีก 50 ก.ม.                                       

14.00     ถึงอุทยานหินก่อนประวัติศาสตร์ “ภูพระบาท” อุทยานหินจำนวนมากมายรูปทรงแปลกประหลาด น่าอัศจรรย์ วางตั้งอยู่                  บนฐานหินก้อนเล็ก ๆ ดูคล้ายจะล่วงหล่น แต่เป็นอยู่เช่นนี้มานานนับล้านปี ตั้งแต่ยุคน้ำแข็งก่อนประวัติศาสตร์โลก                          จึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “อุทยานหินก่อนประวัติศาสตร์

15.00     ออกจากอุทยานหินก่อนประวัติศาสตร์ภูพระบาท เดินทางกลับถึงโรงแรมที่พักเวลาประมาณ17.30 น.

หมายเหตุ ; ค่าเข้าชมอุทยานก่อนประวัติศาสตร์ภูพระบาท คนไทยท่านละ 20 บาท,  คนต่างชาติท่านละ 100 บาท

จำนวนคน 1 ท่าน 2 ท่าน 3-4 ท่าน 5-6 ท่าน 7-8 ท่าน 9-11 ท่าน
ท่านละ 3,400 บ.
1,700 บ. 1,200 บ. 850 บ. 600 บ. 460 บ.

ค่าบริการรวม รถตู้/รถเก๋งนำเที่ยว รวมน้ำมัน คนขับรับ/ส่งที่โรงแรม - รถบริการพาขึ้นชมวัดป่าภูก้อน - มัคคุเทศก์ - ประกันชีวิตท่านละ 1,000,000 บาท ตาม พ.ร.บ. กรมการท่องเที่ยวไทย(เฉพาะกรณีติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1วัน ก่อน การเดินทาง)

กรุณาติดต่อ แสงสวรรค์ทัวร์ โทร. 089 6195451 นายสุเชษฐ์ แสงงาม