เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

คำชะโนด วังนาคินทร์ - มรดกโลก บ้านเชียง 1 วัน ไปเช้า-กลับเย็น ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ หนองคาย   1.6K จำนวนผู้เข้าชม

500 ฿

  • 1-big-0
  • 1-big-1
  • 1-big-2
  • 1-big-3
  • 1-big-4
ตำแหน่งที่ตั้ง: หนองคาย
ราคา: 500 ฿

08.00     รถตู้/รถเก๋งรับท่านออกจากโรงแรมที่พักในเมืองหนองคาย เดินทาง 120 ก.ม. มุ่งสู่ป่าคำชะโนดใช้เวลาเดินทางประมาณ                2 ชั่วโมง

10.00     ถึงป่า“คำชะโนด” หรือวังนาคินทร์ สถานที่ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ เมืองพญานาค  เดินผ่านสะพานนาคราชเข้า                สู่ภายในป่าคำชะโนด สักการะองค์พ่อปู่ศรีสุทโธนาคราชและแม่ย่าปทุมมาเจ้าแห่งเมืองพญานาคชมบ่อน้ำ                                  พญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ใส สะอาด นำมาประพรมตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคล ต้นชะโนด กว่า 2,500 ต้น เป็นเกาะ                          ลอยตัวอยู่กลางหนองน้ำใหญ่ ล้อมรอบ สามารถยกตัวขึ้น/ลงได้ตามระดับน้ำและยังไม่เคยมีปรากฏรายงานว่าพบเห็นต้น               ชะโนดที่ใดในประเทศไทย หรือแม้แต่ในโลกนี้ นอกจากที่คำชะโนดแห่งนี้เท่านั้น

12.00    รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยที่ร้านอาหารบริเวณคำชะโนด จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังแหล่งมรดกโลก                               บ้านเชียง

14.00   ถึงแหล่งมรดกโลกทางโบราณคดีบ้านเชียงสถานที่ขุดพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้เครื่องประดับโลหะอายุกว่า 5,000 ปี                เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง จัดแสดงเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ เครื่องประดับทำจากโลหะ ทองสัมฤทธิ์                  อายุกว่า 5,000 ปีและหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดโพศรีใน เดินเที่ยวชมช็อปปิ้งผลิตภัณฑ์พื้นเมืองเครื่องปั้นดินเผาลาย              บ้านเชียง เสื้อผ้าของที่ระลึกมากมายที่ตลาดบ้านเชียง

15.30  ออกจากบ้านเชียงเดินทางกลับจังหวัดหนองคาย.....ส่งท่านกลับถึงโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ เวลา 17.30น.

           หมายเหตุ ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง คนไทยท่านละ 30 บาท  คนต่างชาติท่านละ 100 บาท และปิดทุกวันจันทร์


จำนวนคน-Pax. 1 ท่าน/Pax. 2 ท่าน/Pax. 3-4 ท่าน/Pax. 5-6 ท่าน/Pax. 7-8 ท่าน/Pax. 9-11 ท่าน/Pax.
ท่านละPrice/Pax 3,300 บ./Bahts. 1,675 บ./Bahts. 1,125 บ./Bahts. 860 บ./Bahts. 600 บ./Bahts. 500 บ./Bahts.

กรุณาติดต่อแสงสวรรค์ทัวร์ 089 6195451 นายสุเชษฐ์ แสงงาม