เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ดีที่สุด คลิกที่นี่ ถ้ายังไม่มีบัญชี

ไหว้พระ 9 วัด อุดรธานี - หนองคาย 2 วัน 1 คืน ผู้ประกอบการ

1 ปีที่แล้ว แพคเกจทัวร์ หนองคาย   4K จำนวนผู้เข้าชม

2,200 ฿

  • 9-2-1-big-0
  • 9-2-1-big-1
  • 9-2-1-big-2
  • 9-2-1-big-3
  • 9-2-1-big-4
ตำแหน่งที่ตั้ง: หนองคาย
ราคา: 2,200 ฿

แดนดิน ถิ่นอิสาน นมัสการพระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน                                                                                วันแรก หนองคาย - สกายวอร์ค - วัดป่าภูก้อน                                                                                                               07.30      คณะพร้อมกันที่วัดโพธิ์ชัย(วัดที่ 1) เชิญทุกท่านกราบนมัสการขอพร องค์หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคาย                 08.15     เข้าชมศาลาแก้วกู่เทวลัยสถานกลางแจ้งที่ใหญ่โต อลังการณ์ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฮินดู ก่อนยุคพุทธกาลอันไกลโพ้นจนเข้าสู่ยุคพุทธกาล ล่วงไป                                 สู่อนาคต สุดจินตนาการแห่งพระศรีอริยะเมตไตรย                                                                                                                                                      09.00     เดินเที่ยวชมตลาดอินโดจีนริมฝั่งโขงจังหวัดหนองคาย                                                                                                                                                10.30    ชมโบราณสถานที่เรียกว่าสัตตมหาสถาน ซึ่งจำลองมาจากพุทธคยา อินเดีย ณ วัดพระธาตุบังพวน(วัดที่2)                                                 11.20      กราบนมัสการหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศรีชมพูองค์ตื้อ(วัดที่3)                                                                                                                         12.00      รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารใน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                                                                                                                     13.30      เยี่ยมชมความงามของสกายวอล์ควัดหินหมากเป้ง (วัดที่ 4)                                                                                                                               14.30      เดินบนสะพานกระจก จากหน้าผาสูง ชมวิวสองฝั่งโขงไทย/ลาวแบบพาโนรามาวิว  สกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ(วัดที่ 5)                                               16.00     วัดป่าภูก้อน(วัดที่6)พุทธสถานอันยิ่งใหญ่บนยอดเขาสูง ท่ามกลางป่าไม้เขียวสด ชุ่มชื่น อุดมสมบูรณ์                                                                       17.00      เช็คอินเข้าพักที่“ทองคูณโฮมเสตย์” สถานที่พักท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น อ.นายูง จ.อุดรธานี                                                                                        18.00     อาหารเย็นที่ร้านครัวจำปาสี่ต้น ในบริเวณที่พัก      

วันที่สอง วัดป่าบ้านตาด – คำชะโนด – วัดศิริพร อำไพพงษ์                                                                                                               07.00      อาหารเช้าที่ทองคูณโฮมเสตย์                                                                                                                                                                              08.30     อุทยานหินก่อนประวัติศาสตร์  “ภูพระบาท”   สวนหินมหัศจรรย์ก่อนประวัติศาสตร์โลก                                                                       10.30     วัดป่าบ้านตาด(วัดที่7)  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อาริยสงฆ์แห่งภาคพื้นอิสานเคยจำพรรษา                                                                                            12.00      รับประทานอาหารกลางวันที่อุดร                                                                                                                                                                          14.30      คำชะโนดหรือวังนาคินทร์ วัดศิริสุทโธ(วัดที่ 8) ป่าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาค                                                                                       16.00      วัดป่าสว่างธรรม(วัดที่9) คนทั่วไปมักเรียกว่าวัดศิริพร อำไพพงษ์ นักร้องหมอรำชื่อดัง เป็นผู้สร้างพระประธานกลางน้ำถวาย                                                    ส่งคณะทัวร์ที่่อุดรธานี หรือจังหวัดหนองคาย

อัตราค่าบริการทัวร์แดนดิน ถิ่นอิสาน นมัสการพระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน

จำนวนผู้เดินทาง 4 – 5 ท่าน 6 – 9 ท่าน 10 – 19 ท่าน 20 – 29 ท่าน 30 ท่าน ขึ้นไป
ท่านละ 3,600 บาท 2,800 บาท 2,700 บาท 2,400 บาท 2,200 บาท

 อัตราค่าบริการรวม  รถปรับอากาศนำเที่ยว - มัคคุเทศก์ - ที่พักโฮมเสตย์ 1 คืน รวมอาหารเช้า - อาหารกลางวัน 2, อาหารเย็น 1 - ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ - น้ำดื่ม, น้ำแข็ง, ผ้าเย็น - ประกันชีวิตท่านละ 1,000,000 บาท ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์